Note Đóng lại

Monday, 19 September 2011

Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận


Trước những đòi hỏi về nhu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập về Tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần "từng bước chuẩn hoá giáo trình quốc gia", trong chương trình đào tạo của các trường cao đẳng và đại học ở nước ta hiện nay, ngoài giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh chính thống do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, còn có nhiều tài liệu tham khảo viết dưới dạng chuyên đề, câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trên thực tế, quá trình nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh không thuộc chuyên ngành lý luận chính trị, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay ở các trường đại học và cao đẳng còn có những khó khăn nhất định. Đó là quá trình cụ thể hóa giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với tính đặc thù của từng ngành đào tạo cụ thể khác nhau của mỗi trường. Hơn nữa, các tài liệu tham khảo dưới dạng “câu hỏi trắc nghiệm” hoặc “hỏi và đáp” về Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay phần lớn có ý nghĩa thiết thực trong giảng dạy, học tập để phục vụ cho việc thi môn học của sinh viên, hơn là việc mở rộng bổ túc sâu rộng kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, v.v…
Chính vì vậy, trên cơ sở kế thừa, tiếp tục nâng cao, đổi mới và từng bước cụ thể hoá giáo trình quốc gia môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng tôi biên soạn cuốn Tư tưởng kinh điển Hồ Chí Minh - Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận”. Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã tham khảo, chọn lọc nhiều tài liệu trong, ngoài nước và tuân thủ nguyên tắc trình bày rõ ràng, lôgíc các tư tưởng kinh điển Hồ Chí Minh dưới dạng hệ thống các câu hỏi và trả lời.
Chúng tôi hy vọng cuốn sách này là một tài liệu mang tính hệ thống và cơ bản, không chỉ hữu ích trong việc phục vụ nghiên cứu, học tập của sinh viên mà còn có ý nghĩa trong việc tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh; cung cấp cho sinh viên trường Đại học Luật tài liệu hệ thống để tham gia cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường cao đẳng và đại học cũng là mục đích của cuốn sách này.
Cuốn “Tư tưởng kinh điển Hồ Chí Minh - Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận” gồm bốn phần:
Phần 1: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về tư tưởng kinh điển Hồ Chí Minh
Phần 2: Hệ thống câu hỏi tự luận và phương hướng trả lời môn tư tương Hồ Chí Minh
Phần 3: Những luận điểm cơ bản trong các tác phẩm, bài viết, bài nói chuyện của Hồ Chí Minh
Phần 4: Các nhà khoa học và báo chí nước ngoài nghiên cứu về Hồ Chí Minh
Trong đó, Phần 1 tập trung khai thác các nội dung và hình thức trắc nghiệm sau:
- Các luận điểm, tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh được trích từ những tác phẩm (bài viết, bài nói chuyện, …) gốc của Người, thời gian viết tác phẩm đó;
- So sánh tư tưởng Hồ Chí Minh với các với các tư tưởng tinh hoa trong lịch sử nhân loại đã được Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng, phát triển và sáng tạo. Đặc biệt là những luận điểm, tư tưởng thể hiện sự đóng góp, bổ sung, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin;
- Ngoài ra, cuốn sách còn sử dụng những nội dung và hình thức trắc nghiệm khác như: các học giả, báo chí nước ngoài nói về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Hồ Chí Minh; các mốc thời gian, bút danh và tác phẩm gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của Người; điền vào chỗ khuyết trong những đoạn trích theo đúng tư tưởng của Hồ Chí Minh, v.v…
Phần 2: Giới thiệu một số câu hỏi tự luận cơ bản gắn với các nội dung cụ thể của giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh và phương hướng trả lời
Phần 3: Trình bày một cách hệ thống những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh trong các bài viết, bài nói chuyện, tác phẩm của Người để phục vụ tốt hơn cho mục đích nghiên cứu và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
Phần 4: Giới thiệu những tư tưởng cơ bản trong các công trình nghiên cứu, sách, tạp chí ở nước ngoài nghiên cứu về Hồ Chí Minh, giúp sinh viên và học viên có thêm tư liệu để học tốt môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cuốn sách được hoàn thành trong lần tái bản này có sự đóng góp của Ths.Nguyễn Thị Hồng-giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh-Khoa Khoa học cơ bản-Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
Trong quá trình biên soạn, dù đã có nhiều cố gắng, song khó tránh khỏi những hạn chế.
Tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc.
Nội dung góp ý xin gửi về Văn phòng Khoa - Khoa học cơ bản, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 2 – Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP Hồ Chí Minh.
Hoặc gửi về email: hoaidongkc@gmail.com
Tác giả
ThS. Nguyễn Hoài Đông

0 nhận xét:

Post a Comment

* Lưu ý :
- Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu khi viết bình luận.
- Nội dung phải liên quan đến chủ đề bài viết.
- Không dùng lời lẽ khích bác, thô tục ảnh hưởng đến người khác.
- Không đặt link đến Blog/Web khác.
- Nguyễn Hoài Đông trân trọng chúc quý khách sức khỏe và niềm vui!